PODZIĘKOWANIE - MPMedia

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos” oraz Zarząd TPD Koła Pomocy Dzieciom na Diecie Bezglutenowej w Bydgoszczy bardzo serdecznie dziękują firmie MPMEDIA i osobiście Panu Przemysławowi Michna za opracowanie i wdrożenie nowej strony internetowej www.celiakia.eu . Jesteśmy Panu ogromnie wdzięczni, bo dzięki Pana dziełu całe nasze środowisko (osoby chore na celiakię oraz inne schorzenia wymagające stosowania diety bezglutenowej) zyskało nowy i rzeczowy serwis informacyjny.

projekt i realizacja: MPMedia