PRZYPOMINAMY o opłaceniu składki członkowskiej za rok 2019

PRZYPOMINAMY o opłaceniu składki członkowskiej za rok 2019

Kwotę składki rocznej w wysokości 50,00 zł należy wpłacić w terminie do dnia 31 stycznia 2019 na:


Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos"
85-200 Bydgoszcz, ul. Łokietka 6
nr konta: 94 1020 1462 0000 7302 0205 1225 (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddz. 1 w Bydgoszczy)

W tytule przelewu proszę wpisać:
"opłata składki członkowskiej za rok 2019 oraz imię i nazwisko członka Stowarzyszenia"


Nowych członków informujemy, że deklarację członkowską można pobrać ze strony:
http://www.celiakia.eu/o_nas/deklaracja_czlonkowska.html

projekt i realizacja: MPMedia