WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w sobotę 12 marca br., o godz. 10:00, w Sali Konferencyjnej „CITY HOTEL” (Bydgoszcz, ul. 3 Maja 6) odbędzie się  WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA. Na walne zebranie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia oraz naszych sympatyków – w tym osoby pragnące  wspólnie z nami prowadzić działania na rzecz chorych na celiakię.

 

W programie zebrania między innymi:

1.      Wprowadzenie zmian w statucie

2.      Zatwierdzenie Zasad Polityki Finansowej Stowarzyszenia

3.      Przyjecie sprawozdań merytorycznego i finansowego

4.      Przedstawienie programu działania na 2011 rok

 

W II części zebrania informacje o imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie w 2011 roku oraz zapisy na imprezy (zgodnie z przyjętymi zasadami zapisy obowiązują na wszystkie imprezy organizowane przez Stowarzyszenie).

W trakcie zebrania przerwa kawowa i słodki poczęstunek

UWAGA! Obecność członków obowiązkowa. W przypadku, gdy zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie będzie miało wymaganej większości, to zgodnie z Art. 23 ust. 5 statutu, tego samego dnia 15 minut później zwołuje się zebranie w drugim terminie, które jest władne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych.

projekt i realizacja: MPMedia