Nasze działania

NASZE DZIAŁANIA

 

Celiakia jest chorobą o całożyciowym przebiegu, stąd dieta bezglutenowa musi być stosowana przez całe życie świadomie i rygorystycznie (bez żadnych odstępstw). Czy dieta bezglutenowa jest prosta i łatwa w codziennym stosowaniu najlepiej wiedzą sami zainteresowani? Stowarzyszenie nasze wspomaga wszystkich chorych na celiakię i rodziców chorych dzieci w pokonywaniu tych barier, jakie stwarza dieta oraz stara się pomóc w dostępie do tego, co jest standardem dla zdrowych. Nasze działania są powszechnie dostępne i w zdecydowanej większości nieodpłatne.

 

Główne przedsięwzięcia realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos” to:

 

 • AKADEMIA ZDROWIA CELIAKA

Są to wykłady specjalistów z zakresu celiakii i diety bezglutenowej, którym patronuje Minister Zdrowia. Dają uczestnikom rzadką możliwość uzupełnienia wiedzy o celiakii i diecie bezglutenowej. Akademii towarzyszy Festiwal Bezglutenowych Smaków, polegający na ocenie prezentowanych potraw bezglutenowych oraz prezentacja firm produkujących żywność bezglutenową, prezentacja nowości na bezglutenowym rynku wraz z degustacją. Wykłady Akademii Zdrowia Celiaka odbywają się corocznie najczęściej w październiku i adresowane są do wszystkich chorych, rodziców chorych dzieci oraz osób zainteresowanych dietą bezglutenową.

 

 • WARSZTATY NAUKI ŻYCIA Z DIETĄ BEZGLUTENOWĄ

Przez cały rok prowadzimy praktyczne zajęcia związane z poznaniem tajników diety. Na warsztatach pod okiem naszych terapeutów uczymy przygotowania bezglutenowych potraw oraz wykonywania wypieków. Ich uzupełnieniem są porady dietetyczne w ramach których chorzy poznają takie pojęcia jak: żywność bezglutenowa, produkt bezglutenowy, gluten i inne. Zajęcia te adresowane są głównie do osób, które rozpoczynają życie z celiakią lub chcą poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Dla dzieci i młodzieży organizujemy alternatywne zajęcia o nazwie „Kolorowa Kuchnia Bezglutenowa”. Na tych zajęciach skupiamy się na praktycznej nauce wykonywania lodów, pizzy, gofrów, ciast oraz innych smakołyków uwielbianych przez dzieci.

 

 • AKADEMIA KULINARNA CELIAKA

Celem Akademii Kulinarnej jest prowadzenie porad kulinarnych, warsztatów teoretycznych jak i praktycznych na rzecz chorych na celiakię oraz inne schorzenia wymagające stosowania diety bezglutenowej. Chcemy również dotrzeć do osób prowadzących, kierujących i pracujących w zakładach zbiorowego żywienia (w tym głownie w restauracjach), aby w przyszłości osoby na diecie bezglutenowej nie były spostrzegane, jako osobnicy o dziwnych wymaganiach. Idea powołania Akademii Kulinarnej Celiakia  powstała wspólnie z Akademią Kulinarną Sadkiewicz & Szukaj oraz Zakładem Badawczym Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy. Zajęcia Akademii Kulinarnej są adresowane do chorych, rodziców chorych dzieci oraz osób zainteresowanych dietą bezglutenową.

 

 • CELIAKIA, DIETA BEZGLUTENOWA – CO POWINIENEŚ O TYM WIEDZIEĆ oraz WIEDZIEĆ WIĘCEJ

Pod tymi tytułami kryją się publikacje, które są przykładem naszej działalności wydawniczej. Dzięki temu do rąk chorych trafiają poradniki, broszury i inne wydawnictwa, które dostarczają chorym podstawowej wiedzy i pomagają zrozumieć: czym dla chorych jest celiakia oraz na czym polega i jakie problemy stwarza dieta bezglutenowa. Poradniki dają cenne praktyczne wskazówki jak sobie radzić, aby dieta była jak najmniejszym utrudnieniem w życiu chorego.

 

 • TURNUSY REHABILITACYJNE

Jest to aktywny wypoczynek połączony z różnorodnymi formami rehabilitacji społecznej, polegającymi na przygotowaniu chorego do samodzielnego funkcjonowania z dietą bezglutenową. Turnusy głównie adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej, dlatego realizowane są w okresie wakacji letnich. W przypadku, gdy ośrodki zapewniają odpowiednią bazę noclegową w turnusach mogą wziąć udział matki z małymi dziećmi chorymi na celiakię oraz indywidualnie osoby dorosłe.

 

 • WSZYSTKO O CELIAKII I DIECIE BEZGLUTENOWEJ

Jest to poradnik internetowy dla osób z celiakią, który prowadzimy na stronie www.dietabezglutenowa.pl Poradnik zawiera miedzy innymi: wskazówki dla osób stosujących dietę bezglutenową, wykaz produktów bezglutenowych i informacje o nowościach na tym rynku, informacje o szkoleniach i spotkaniach oraz informacje o najważniejszych naszych przedsięwzięciach.

 

 • NAJLEPSZY PRODUKT BEZGLUTENOWY ROKU

Pod ta nazwą odbywa się ogólnopolski konsumencki konkurs – plebiscyt na Najlepszy Produkt Bezglutenowy Roku objęty patronatem przez Ministra Gospodarki. Jest to jedyny konkurs, gdzie jury konkursowym mogą być wszyscy konsumenci, a do konkursu dopuszczone są wszystkie produkty, które spełniają wymogi żywności bezglutenowej. Uczestniczący w konkursie chorzy dokonują oceny żywności, która dla nich jest swoistym lekiem. Z kolei producenci wyróżnionych w konkursie wyrobów mają satysfakcję, że ich produkty są doceniane przez konsumentów.

 

 • BEZGLUTENOWE WAKACJE

W czasie wakacji letnich organizujemy kolonie, a w czasie ferii zimowiska przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Podstawą wypoczynku dzieci i młodzieży jest atrakcyjny program (bogaty w wycieczki turystyczne, zajęcia rekreacyjne, gry i zabawy). Najważniejszym elementem każdej formy wypoczynku jest zapewnienie uczestnikom urozmaiconej diety bezglutenowej. W przypadku, gdy ośrodki zapewniają odpowiednią bazę noclegową, zapraszamy do udziału matki z małymi dziećmi chorymi na celiakię oraz indywidualnie osoby dorosłe.

 

 • BEZGLUTENOWE PODRÓŻE MARZEŃ

Organizujemy atrakcyjne wycieczki zagraniczne oraz krajowe z pełnym zabezpieczeniem bezglutenowych posiłków na miejscu i w czasie podróży. W zależności od programów wycieczek są to wyjazdy dla osób dorosłych, starszej młodzieży oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

 

 • BLIŻEJ KULTURY

Pod tym hasłem zapraszamy do wspólnego udziału w spektaklach teatralnych, przedstawieniach operowych, operetkowych i baletowych, w musicalach, w koncertach muzyki poważnej i rozrywkowej oraz w seansach filmowych. Dzięki temu chorzy mają niepowtarzalną możliwość obejrzenia ciekawych dzieł scenicznych, wysłuchania pięknej muzyki oraz zobaczenia wybitnych artystów i aktorów polskich i zagranicznych. W zależności od imprezy odpowiednio zapraszamy chorych dorosłych, młodzież lub dzieci.

 

 • IMPREZY INTEGRACYJNE, SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWE oraz ŚWIĄTECZNE

Jest to istotna część naszego programu sprzyjająca integracji środowiska oraz umożliwiająca wzajemne poznanie się, tudzież nawiązywanie kontaktów i przyjaźni. Dla dzieci organizujemy imprezy o nazwach Bajkowy Bezglutenowy Dzień Dziecka i Bezglutenowe Mikołajki. Atrakcyjny program, urozmaicony poczęstunek i upominki niespodzianki sprzyjają radosnemu nastrojowi i zadowoleniu uczestniczących dzieci. Dla dzieci oraz młodzieży w wieku szkolnym organizujemy imprezy pod nazwami: Powitanie Lata i Pożegnanie Lata. Poza atrakcyjnym programem i poczęstunkiem imprezy te poprzedza wspólna Msza Św., podczas której jest możliwość przyjęcia komunii bezglutenowej. Wieczerze Wigilijne i Śniadania Wielkanocne to z kolei imprezy adresowane do członków Stowarzyszenia. Te uroczyste spotkania poprzedza udział we wspólnej Mszy Św., podczas której można przyjąć komunię bezglutenową. Spotkania mają wyjątkowy świąteczny nastrój, serwowane są tradycyjne świąteczne potrawy w bezglutenowej wersji, a ponadto uczestnicy otrzymują świąteczne upominki.

 

Naszą działalność na rzecz chorych na celiakię uzupełniają między innymi następujące sprawy:

 • Współdziałamy z władzami, z administracją rządową i samorządową w celu poprawy jakości życia oraz rozwiązywania problemów, z którymi borykają się chorzy i rodzice chorych dzieci z racji diety. Jesteśmy inicjatorami wielu interpelacji oraz zapytań poselskich i senatorskich, tudzież wniosków i petycji skierowanych do Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia

 • Współpracujemy z placówkami służby zdrowia w celu poprawy opieki zdrowotnej nad chorymi na celiakię. Naszym stałym partnerem jest Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii w Bydgoszczy.

 • Wspólnie ze środowiskiem naukowo-akademickim realizujemy różne programy edukacyjne w zakresie celiakii i diety bezglutenowej. Na szczególną uwagę zasługuje program „Masz szczęście, jesteś zdrowy” realizowany wspólnie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

 • Współpracujemy z producentami żywności bezglutenowej. Mobilizujemy ich do polepszania jakości wyrobów bezglutenowych oraz do uruchamiania produkcji nowych wyrobów bezglutenowych.

Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością oraz pragnących skorzystać z naszej bogatej oferty serdecznie zapraszamy.

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za ubiegły rok

projekt i realizacja: MPMedia